4 = C6S và b + b đã tổ de 2 dt - de...
Question
Fullscreen

4 = C6S và b + b đã tổ de 2 dt - de-2 a

JEE/Engineering Exams
Physics
Solution
122
Rating
4.0 (1 ratings)
Fullscreen
( gamma_{2} quad cos omega t hat{x} quad+sin omega t hat{y} ) ( overrightarrow{0}=frac{d x}{d t} ) ( [vec{v}=infty-w sin w t hat{t}+w cos omega t hat{j}] ) ( vec{a}=frac{d v}{d 1} ) ( =-w^{2} cos w t hat{i}=w^{2} sin w t ) ( frac{1}{a}=frac{-w^{2}}{-w^{2} gamma}left(cos w t^{-2}+sin w+hat{j}right) )
Quick and Stepwise Solutions Just click and Send Download App OVER 20 LAKH QUESTIONS ANSWERED Download App for Free